Aby powiększyć zdjęcie kliknij miniaturę.

Wystawa w Lublinie 20 kwietnia 2008
wystawa_lublin_1_small.jpg wystawa_lublin_2_small.jpg wystawa_lublin_3_small.jpg wystawa_lublin_4_small.jpg
wystawa_lublin_5_small.jpg wystawa_lublin_6_small.jpg wystawa_lublin_7_small.jpg wystawa_lublin_8_small.jpg
Wystawa w Lublinie 8 czerwca 2008
wystawa_lublin_12_small.jpg wystawa_lublin_22_small.jpg wystawa_lublin_32_small.jpg wystawa_lublin_42_small.jpg
wystawa_lublin_52_small.jpg wystawa_lublin_62_small.jpg wystawa_lublin_72_small.jpg wystawa_lublin_82_small.jpg
Wystawa w Warszawie 13 lipca 2008
wystawa_warszawa_2008_1_small.jpg wystawa_warszawa_2008_2_small.jpg wystawa_warszawa_2008_3_small.jpg wystawa_warszawa_2008_4_small.jpg
wystawa_warszawa_2008_5_small.jpg wystawa_warszawa_2008_6_small.jpg
wystawa_warszawa_2008_7_small.jpg
wystawa_warszawa_2008_8_small.jpg
wystawa_warszawa_2008_9_small.jpg wystawa_warszawa_2008_10_small.jpg wystawa_warszawa_2008_11_small.jpg wystawa_warszawa_2008_12_small.jpg
wystawa_warszawa_2008_13_small.jpg
wystawa_warszawa_2008_14_small.jpg
wystawa_warszawa_2008_15_small.jpg
wystawa_warszawa_2008_16_small.jpg